Corten Advocaten respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens, andere contactgegevens en gegevens betrekking hebbende op de door u bij Corten Advocaten in behandeling gegeven kwestie.
Corten Advocaten verwerkt de persoonsgegevens louter voor het uitvoeren van de overeenkomsten terzake juridische dienstverlening.

 

Corten Advocaten zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig.

 

Corten Advocaten neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmakingen, ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoekt Corten Advocaten u contact op te nemen via info@corten.nl.

 

Corten advocaten werkt niet met cookies.

 

Corten Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij gebruikt uw gegevens louter ter uitvoering van haar juridische dienstverlening. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluit Corten Advocaten een overeenkomst, waarin een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

 

U heeft het recht om Corten Advocaten te verzoeken om inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens. Wanneer deze persoonsgegevens wijziging behoeven, kunt u Corten Advocaten verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen.

 

Corten Advocaten heeft het recht om deze privacy-verklaring aan te passen. Corten Advocaten adviseert u derhalve de privacy-verklaring op de website regelmatig te controleren, zodat u kennis neemt van de meest recente versie.

Neem contact op