Mr. P.J.M. Boomaars (Pieter)

Opleiding: Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (afgestudeerd in 1994)

Beëdigd: 1995

Werkervaring: Pieter Boomaars begon zijn carriëre in 1994 bij een groot internationaal advocatenkantoor in Londen. Vervolgens werkte hij tot 1999 bij een middelgroot advocatenkantoor in het arrondissement Arnhem. Daarna was hij tot medio 2006 compagnon bij Houben Advocaten te Breda totdat hij samen met mr. Lonneke Donckers-Corten Corten Advocaten oprichtte.

Werkgebied: ondernemingsrecht, contractenrecht, Europees recht, beslag- en executierecht, faillissementsrecht, dienstverlening ex artikel 49 EG, onroerend goed

Rechtsgebiedenregister: Pieter Boomaars heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Insolventierecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen: bestuurslid van de kerkelijke instelling Stichting Bovendonk, voorzitter van de Stichting Restauratie Bovendonk, lid van de Vereniging voor Auteursrecht, lid van de Vereniging voor Vervoersrecht, lid van Heeren met Karakter, lid van de Junior Kamer Breda, lid van Sociëteit De Breede Aa en lid van Sociëteit Vantage.

E-mail: boomaars@corten.nl

Corten Advocaten - Mr. P.J.M. Boomaars (Pieter)

Mr. L.J.P.E. Donckers-Corten (Lonneke)

Opleiding: Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (afgestudeerd in 2000)

Beëdigd: 2000

Werkervaring: Vanaf 2000 tot medio 2006 was Lonneke Donckers-Corten werkzaam bij Houben Advocaten te Breda. Daarna heeft zij samen met mr. Pieter Boomaars Corten Advocaten opgericht.

Werkgebied: ondernemingsrecht, contractenrecht, beslag- en executierecht, intellectueel eigendomsrecht, onroerend goed

Rechtsgebiedenregister: Lonneke Donckers-Corten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Algemene praktijk. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen: lid van de Vereniging voor Procesrecht en lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht

E-mail: donckers@corten.nl

Corten Advocatgen - Mr. L.J.P.E. Donckers-Corten (Lonneke)

Mr. P.J.M. Boomaars en mr. L.J.P.E. Donckers-Corten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Algemene praktijk (bestuursrecht, burgerlijk recht).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Neem contact op